MACEDONIA
 Products  Support and others

Firmware Update INE-W970BT

Овој апдејт е специјално наменет за корисниците на  Alpine INE-W970BT One Look Navi System. Еден апдејт се однесува на еден уред.Ова не е апдејт за навигациска мапа.Доколку не сте сигурни дали Ви е потребен апдејт консултирајте се со Вашиот овластен дистрибутер

Firmware Update Version 1.3.6 Content:

  • Bluetooth: Bug fixes and stability improvements

Симнување на инструкции

Софтверски апдејт за INE-W970BT