MACEDONIA
 Products  Support and others

Firmware Update

Овој апдејт е специјално наменет за корисниците на Alpine CDE-193BT / CDE-195BT / CDE-196DAB / CDE-W296BT / UTE-92BT / UTE-93DAB. Еден апдејт се однесува на еден уред. Доколку не сте сигурни дали Ви е потребен апдејт консултирајте се со Вашиот овластен дистрибутер.

Improvements

  • Voice Dial function is improved with latest mobile phones
  • Performance update

Симнување на инструкции

 

Софтверски апдејт за CDE-193BT

Напомена-процедурата за апдејт за Верзија M_0B8C0C11 е иста како и за Верзија M_31F90C1

download_arrow.jpg16MY_CD_R_0B8C.zip – 23.02.2018

 

Софтверски апдејт за CDE-195BT

download_arrow.jpg15MY_1DINHU_R_3A94.zip – 21.11.2016

 

Софтверски апдејт за CDE-196DAB

download_arrow.jpg16MY_DAB_R_EA65.zip – 21.11.2016

 

Софтверски апдејт за CDE-W296BT

download_arrow.jpg15MY_2DINHU_R_3A94.zip – 21.11.2016

 

Софтверски апдејт за UTE-92BT

download_arrow.jpg16MY_MLESS_R_31F9.zip – 21.11.2016

 

Софтверски апдејт за UTE-93DAB