MACEDONIA
 Products  Support and others

Firmware Update IVE-W530BT

Овој апдејт е специјално наменет за корисниците на  Alpine  IVE-W530BT Mobile Media Station .Еден апдејт се однесува на еден уред.Доколку не сте сигурни дали Ви е потребен апдејт консултирајте се со Вашиот овластен дистрибутер

Софтверски апдејт за  IVE-W530BT Firmware Update

  • iPod музичка репродукција преку USB конекција со iPhone 5

Симнете Firmware Update

Симнување на инструкции