MACEDONIA
 Products  Support and others

Firmware Update IVE-W585BT

Овој апдејт е специјално наменет за корисниците на Alpine IVE-W585BT Mobile Media Station .Еден апдејт се однесува на еден уред.Доколку не сте сигурни дали Ви е потребен апдејт консултирајте се со Вашиот овластен дистрибутер

Firmware Update Content:

  • Improvements for Apple iOS Device´s

Софтверски апдејт за IVE-W585BT

Симнување на инструкции