MACEDONIA
 Products  Support and others

Сервисен пакет 2

INE-S900R сервисниот пакет 2 нуди надоградување на опциите и бара соодветно надоградување на оперативниот систем.Ве молиме забележете дека овј продукт е единствено компатибилен со Alpine INE-S900R уредите кои го содржат Алпине логото на предната страна и/или ја покажуваат следнава слика на почетното мени.

 

 

Сервисниот пакет 2 го содржи и предходниот Сервисен пакет 1 со надоградувањето

Оваа надоградба ги вклучува следниве подобрувања

  • УСБ видео репродукција (DivX, ASF)
  • видео репродукција на страничниот екран
  • УСБ аудио фајл управување (структура на дрво)
  • СЦДБ со енкрипција на податоци*
  • графички поврзување со корисникот
  • ДВД firware механизам надоградување
  • подобрување на навигациската апликација 

Важна забелешка

  • *доколку верзијата на мапата на Вашиот уред е 1.00 предходно инсталираниот СЦДБ треба да биде надограден
  • Сервисниот пакет 2 е компатибилен со двете верзии на мапите 1 и 2

 

Како да добиете информации за верзијата на INE-S900R

1. Вклучете го уредот,притиснете Menu, потоа Setup .Се избира Navi  и потоа Navi info.

 

2.  Притиснете  View.

 

Симнување на инструкции