MACEDONIA
 Products  Support and others

Firmware Update INE-W990BT

Овој апдејт е специјално наменет за корисниците на Alpine INE-W990BT .Еден апдејт се однесува на еден уред.Доколку не сте сигурни дали Ви е потребен апдејт консултирајте се со Вашиот овластен дистрибутер

Firmware Update Version 1.400 Content:

  • Improvements for Apple iOS Device´s

Симнување на инструкции

Софтверски апдејт за INE-W990BT