MACEDONIA
 Products  Support and others

PXA-H800 B1.110/B2.110 надоградување

Постојат 2 различни верзии на firmware.Ве молиме проверете ги информациите прикажани подолу во текстот пред да почнете со надоградувањето.

1.Верзија В1.110

 • кога уред кој не е Алпине Аи-Нет компатибилен се користи

 • кога еден од следните Аи-Нет компатибилни уреди се користи: INA-W910R / IVA-W520R / IVA-D511R / IVA-D511RB / IVAW502R / IVA-W505R / IVA-W202R / IVA-W205R / IVA-D105R / IVA-D106R / IVA-D800R / CDA-117Ri / VPA-B211P / VPA-B222R

   


Симнете PXA-H800 Firmware верзија В1.110 - 258MB

(вклучувајќи RUX-C800)

2.Верзија В2.100

 • кога се користи некојј од слените Аи-Нет компатибилни уреди: iDA-X301 / iDA-X301RR / iDA-X311 / iDA-X311RR / iDA-X305 / iDA-X305S / CDA-9884R / CDA-9885R / CDA-9886R / CDA-9887R / CDA-105Ri / DVA-9965R / iXA-W407BT / iXA-W404R

 

Симнете PXA-H800 Firmware верзија В2.110
FU_PXA-H800_V2110.zip 246MB

(вклучувајќи RUX-C800)

Вовед

Овој прилог ја објаснува процедурата за надоградување на PXA-H800 софтверот.

UG_PXAH800_ML.pdf (PDF 2.3 MB; EN, FR, ES, DE, IT, SV)

 

 

Новите преправања се однесуваат на:

 • Откажување на резидуалните ДСП шумови
 • Соќувување на системските подесувања во Пресет по губење на батерија или исклучен Аи-Нет
 • Подобрено сочувување на Пресет информации и нивно повикување(Нави микс подесување Он/Офф,Импринт подесувањата се сочувани во Пресет)
 • Подесување на ниво на сабвуфер за постари Аи-Нет уреди
 • Повисоко ниво за ДД и ДТС
 • Повисоко ниво за Нави микс
 • Нов софтвер за Sound manager
 • 64 бит компатибилен

  Предупредување

  Пред да продолжите со постапката за надоградување на софтверот сочувајте

  ги сите подесувања на звукот бидејќи истите во тек на постапката ќе бидат изгубени.

  Потребно

  • Интернет врска со голема брзина

  Инструкции за надоградување (процесот е ист за верзиите В1.110/В2.110)

  1. се симнува нов фајл (.зип)

  2. се екстрахира симнатиот фајл на десктоп

  3. се инсталира "SoundManagerforPXA-H800Ver1110_setup.exe" или "SoundManagerforPXA-H800Ver2110_setup.exe" на Вашиот компјутер

  4. се поврзува PXA-H800 со компјутерот и се стартува софтверот

  5. се избира Option (O) а потоа Sound Manager software (M)

   

  6. ОК

   

  7. се стартува Preset data back up со кликнување на YES

   

   

  8. ОК по завршување на процедурата

   

  9. се избира екстрахираниотт фајл и се отвара

   

  10. надоградувањето започнува автоматски и трае приближно 10 минути

   

  11. откако ќе заврши процесот следете ги инструкциите на екранот

   

  12. кога ќе го рестартирате софтверот да се запази промената на веризјта да биде во В1.110 или В2.110

   

  13. по ова процесот на надоградување е завршен

  14. доколку имате RUX-C800 следете ги следниве инструкции за надоградување на софтверот

  15. поврзете го уредот со Вашиот компјутер и стартувајте го софтверот-доколку PXA е со веќе надограден софтвер а RUX е конектиран на неговиот екран ќе се појави Version error 

   

  16. се избира Опција и симнување на софтвер (F)

   

  17. ОК

   

  18. се избира екстрахираниот фајл и потоа се отвара 

   

  19. надоградувањето почнува автоматски и трае приближно 10 минути