MACEDONIA
 Products  Support and others

Безжичен далечински управувач

RUE-4202
Далечински управувач за уреди кои имаат опција за негово користење

Препорачани додатоци

Со употреба на KRE-502E добивате опција за контрола на уреди кај кои нема опција за користење на далечински управувач
minimizeButton
Подршка
Симнување на упатства

OM_RUE-4202_EN.pdf